ACCOUNT> MY LISTS > SEE LISTS > Technologia żywności i żywienia

| Select titles to:
Artykuły żywnościowe : wykrywanie napromieniania żywności zawierającej tłuszcze : analiza 2-alkilocyklobutanonów metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2007.07.13Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 1785:2007.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 1785] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : wykrywanie napromieniania żywności zawierającej tłuszcze : analiza węglowodorów metodą chromatografii gazowej

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2007.07.13Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 1784:2007.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 1784] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie aflatoksyny B1 i sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w zbożach, orzechach i produktach z nich otrzymanych : metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z uzyskaniem pochodnej po rozdziale na kolumnie i oczyszczaniu na kolumnie powinowactwa immunologicznego

by -- NKP nr 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych

Edition: Zatwierdzono: 2001.06.13Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 12955:2001.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 12955] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : Oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów. Cz. 2, Oznaczanie zawartości azotanów w warzywach i przetworach warzywnych metodą HPLC/IC

by -- NKP nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2001.04.30Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 12014-2.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 12014-2] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : Oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów. Cz. 7, Oznaczanie zawartości azotanów w warzywach i produktach warzywnych metodą ciągłego przepływu, po redukcji kadmem

by -- NKP nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2001.06.13Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 12014-7.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 12014-7] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów. Cz. 3, Spektrometryczne oznaczanie zawartości azotanów i azotynów w produktach mięsnych po enzymatycznej redukcji azotanów do azotynów

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.07.18Zatwierdzono: 2008.02.26 (dot. poprawki Ap1)Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 12014-3:2006; PN-EN 12014-3:2006/Ap1:2008.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 12014-3] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów. Cz. 4, Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów w produktach mięsnych metodą chromatografii jonowymiennej (IC)

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.07.14Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 12014-4:2006.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 12014-4] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości kwasu domoikowego w małżach metodą HPLC

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.11.02Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14176:2006.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14176] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie pierwiastków śladowych : oznaczanie zawartości arsenu w owocach morza metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) po mineralizacji mikrofalowej

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.07.25Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14332:2006.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14332] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości kwasu okadaikowego w małżach : metoda HPLC z oczyszczaniem w fazie stałej, uzyskiwaniem pochodnej i detekcją fluorymetryczną

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.11.02Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14524:2006.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14524] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości saksytoksyny i dc-saksytoksyny w małżach : metoda HPLC z uzyskiwaniem pochodnej z nadtlenkiem lub nadjodanem przed rozdziałem na kolumnie

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.11.02Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14526:2006.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14526] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości witaminy B6 (łącznie z jej formami glikozylowanymi) metodą HPLC

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.07.25Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14663.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14663] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości izomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu i ksylitolu w artykułach żywnościowych

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2006.08.30Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 15086:2006.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 15086] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie pierwiastków śladowych : oznaczanie zawartości jodu metodą ICP-MS (spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie)

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2008.08.26Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 15111:2008.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 15111] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach laskowych, orzechach ziemnych, pistacjach, figach i papryce w proszku : metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z uzyskaniem pochodnej po rozdziale na kolumnie i oczyszczaniu na kolumnie powinowactwa immunologicznego

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2008.08.26Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14123:2008.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14123] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie witaminy B6 metodą HPLC

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2009.06.26Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14164:2008.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14164] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie pierwiastków śladowych : oznaczanie zawartości arsenu nieorganicznego w wodorostach metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generacją wodorków (HGAAS) po ekstrakcji kwasem

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2009.06.26Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 15517:2009.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 15517] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie pierwiastków śladowych : oznaczanie zawartości sodu i magnezu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2009.07.31Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 15505:2009.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 15505] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie zawartości witaminy D metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej : pomiar cholekalcyferolu (D3) i ergokalcyferolu (D2)

by -- KT nr 235 ds. Analizy Żywności

Edition: Zatwierdzono: 2009.11.06Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 12821:2009.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 12821] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
Artykuły żywnościowe : oznaczanie ochratoksyny A w jęczmieniu i kawie palonej : metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego

by -- KT nr 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao

Edition: Zatwierdzono: 2010.07.12Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny Other title: PN-EN 14132:2010; Oznaczanie ochratoksyny A w jęczmieniu i kawie palonej; Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego.
Online Access: Katalog online BPK
Availability: Copies available for reference: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej [PN-EN 14132] (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available
 <<    1  2  3  4  5  ...  24    >>

Log in

© 2013 Biblioteka Politechniki Koszalińskiej :: KOHA

Widzisz błąd - napisz

admin: Michał Dudzik